Conferència: "La constància de les constants"

  • Imprimeix

Dijous 21 d'abril a les 19:00 h tindrà lloc a l'Acadèmia la lectura del trebal de torn : "La constància de les constants" (Treball de torn. Secció 2a. Física),  a càrrec de l'acadèmic Dr. Ramon PASCUAL.

"Es farà una exposició de l’evolució dels sistemes de mesura i del progrés que va representar la introducció del Sistema Mètric Decimal, basat en patrons com més universals millor. A continuació es descriurà el Sistema Internacional d’Unitats i la descripció actual dels patrons de les unitats fonamentals, amb especial atenció al patró de la massa, que en ple segle XXI encara es defineix com la massa d’un cilindre que es conserva a París.

Es definiran les constants de la física que es consideren fonamentals i quin és el seu nombre segons diversos autors i com aquest nombre ha variat amb el progrés de la física, passant de ser constants fonamentals a simples factors de conversió.

S’analitzarà el sentit de la constància de les constants fonamentals i la seva possible variació en l’espai i en el temps. En el cas de les constants adimensionals, com ara la constant d’estructura fina i la raó de la massa del protó a la de l’electró, s’exposarà algun indici de variació a partir de les dades d’un reactor nuclear natural d’Oklo, al Gabon, i altres dades observacionals i experimentals existents sobre la seva possible variació. Finalment es farà un comentari sobre la velocitat de propagació de les ones gravitacionals recentment detectades en un experiment terrestre."