Ramon Pascual de Sans rep l'Encomanda d'Alfonso X el Sabio

  • Imprimeix

El 21 de gener de 2016, es va celebrar l'entrega de guardons de la "Orden Civil de Alfonso X El Sabio", destinats a reconèixer persones i entitats que hagin estat distingits pels mèrits aconseguits en els àmbits de l'educació, la ciència, la cultura, la docència i la recerca. Aquestes condecoracions, que tenen el seu origen a la "Orden de Alfonso XII" creada el 1901, són atorgades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Nota biogràfica de Ramon Pascual de Sans

Més informació web del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes