Xavier Querol i Carceller nou acadèmic numerari

  • Imprimeix

Dijous 28 de febrer va tenir lloc a la seu de l'Acadèmia la sessió pública d'ingrés de l'Acadèmic Sr. Dr. Xavier Querol i Carceller. El Sr. Querol  llegí la seva memòria d'ingrés intitulada "Canvis geoquímics recents a l’atmosfera i qualitat de l’aire". El discurs de reposta fou llegit per l'acadèmic numerari Excm. Sr. Joan Albaigés Riera. El Dr. Querol s'incorpora a la Secció 4a Ciències de la Terra i ocupa la plaça de Geoquímica atmosfèrica.

 

 
Sessió pública d'ingrés de l'Acadèmic Sr. Dr. Xavier Querol